GTA Diagnostix Ltd

Croeso i

Gwasanaethu, Diagnosteg, MOT's, Teiars, Aliniad Olwynion

Ein Arbenigeddau

Yma yn GTA Diagnostix, rydym yn arbenigo mewn Mercedes Benz, BMW, Volkswagen, Audi, Seat a Skoda. 

Garej Annibynnol

Rydym yn garej annibynnol ym Porthmadog, Gwynedd, a sefydlwyd yn 2006.

Gwasanaeth Ansawdd

Mae genym dros 16 mlynedd o brofiad a hyfforddiant prif gwneuthurwr Mercedes Benz, Audi a Volkswagen.

The ECU remapping includes a free health check of all the main running control units on your vehicle.

Oes gennych chi ddiddordeb yn ein gwasanaethau?

Ein Hadolygiadau

Mae'r rhain yn arbedwyr bywyd! Collodd ein car pwêrar ddiwrnod olaf ein gwyliau yn yr ardal.  Galwais i
fewn, dywedwyd wrthyf, er eu bod yn brysur, y byddent yn gwneud eu gorau i wneud be fedrant. Ar ôl
ychydig oriau'n crwydro o gwmpas Porthmadog yn ddiweddarach chafodd ein car ei thrwsio gydag
argymhellion ar beth i'w wneud i liniaru'r broblem yn llwyr.
Diolch yn fawr iawn, awgrymaf yn gryf!

Es i a fy VW Caddy gyda phroblem ysbeidiol fewn, roedd yn achosi’r fan mynd fewn i fodd llipa. Cafodd
diagnosis cyflym a gosodwyd partiau dilys VW. Deliodd y modurdy â fi a'r fan mewn ffordd effeithiol a
chwrtais iawn. Byddaf yn defnyddio GTA ar gyfer fy holl wasanaethau ac atgyweiriadau yn y dyfodol.

Roedd GTA yn ffantastig yr wythnos hon. Roeddwn ar ein gwyliau, pan aeth ein ffenest yn sownd –
roedd hyn yn broblem fawr gan ein bod yn campio. Nid yn unig cawsom ni allan o jam, ond roedd wedi ei
thrwsio mewn dim, ac am bris rhesymol iawn, wedi datrys problem anodd ei darganfod, un roedd wedi
trechu dau garej. Cyfeillgar a charedig. Diolch yn fawr!

Garej gwych. Hwynebasom ni problem gyda’r brêc, diwrnod cyn i ni deithio adra o'r gwyliau.
Llwyddom gael y car yna erbyn 3 o’r gloch a chafodd ei wneud erbyn 5 o’r gloch. Diagnostig ac
adborth trylwyr iawn. Gwasanaeth gwych, diolch yn fawr iawn.

'Rydym yn sicrhau bod ein gwsmeriaid yn cael gwasanaeth o'r radd flaenaf am brisiau cystadleuol gan ein
tîm profiadol. Rydym yn canolbwyntio ar wasanaeth personol, gan sicrhau fod ein prisiau yn dryloyw ac
yn fwy na dim, rydym yn gwarantu gwaith ansawdd gan ein tîm cyfeillgar.'

- GTA Diagnostix Ltd