Mae'r rhain yn arbedwyr bywyd! Collodd ein car pwêrar ddiwrnod olaf ein gwyliau yn yr ardal.  Galwais i
fewn, dywedwyd wrthyf, er eu bod yn brysur, y byddent yn gwneud eu gorau i wneud be fedrant. Ar ôl
ychydig oriau'n crwydro o gwmpas Porthmadog yn ddiweddarach chafodd ein car ei thrwsio gydag
argymhellion ar beth i'w wneud i liniaru'r broblem yn llwyr.
Diolch yn fawr iawn, awgrymaf yn gryf!

Ein Gwasanaethau

- Pob gwaith mecanyddol
- MOT Dosbarth IV
- Diagnostig trydanol a mecanyddol
- Gerbocs awtomatig

Oriau Agor:

Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener

8:30am - 5pm

8:30am - 5pm
8:30am - 5pm
8:30am - 5pm

8:30am - 5pm

Cysylltwch â Ni

Amgueddfa Modur Madog,
Stryd yr Wyddfa
Porthmadog,
Gwynedd,
LL49 9DF

Dydd Sadwrn
Dydd Sul

By Prior Arrangement

Closed

© 2018 gan GTA Diagnostix Ltd.

Dylunio Gwefan gan Castle View Design Studio